به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع ریخته گری ایران در خصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکت شفاف سازی نمود.