بورس ٢۴ : تعداد خانه های ابرلوکس در تهران مشخص شد... در شهر تهران ٢ میلیون و ٨۶٧ هزار و ۶٧۶ واحد مسکونی شامل خانه و آپارتمان وجود دارد که حدود ٢ میلیون و ٩٠٢ هزار خانوار تهرانی در آن ها ساکن هستند...

بورس 24 : تعداد خانه های ابرلوکس در تهران مشخص شد.

در شهر تهران 2 میلیون و 867 هزار و 676 واحد مسکونی شامل خانه و آپارتمان وجود دارد که حدود 2 میلیون و 902 هزار خانوار تهرانی در آن ها ساکن هستند.

از این 2 میلیون و 867 هزار و 676 واحد مسکونی، تعداد 2 هزار و 454 خانه به عنوان خانه های ابرلوکس شناخته شده اند.

خانه های ابرلوکس به آن دسته از واحدهای مسکونی در برج ها و ساختمان های واقع در شهر تهران اتلاق می شود که مساحت آن ها بیش از 500 مترمربع است!

تعداد خانه های لوکس در شهر تهران نیز 10 هزار و 791 واحد است که تعدادشان به مراتب بیشتر از خانه های ابرلوکس است.موجودی املاک مسکونی شهر تهران نشان می دهد: 210 هزار خانه بزرگ در این شهر وجود دارد که مساحت آن ها بیش از 150 مترمربع است.

عمده این خانه ها در مناطق یک تا پنج شهر واقع شده اند.