به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل توکا اعلام داشت پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انعقاد قراردادجدیدحمل از سنگان و افزایش کرایه حمل به استحضار می رساند هیچگونه قرارداد جدیدی جهت حمل محصولات از سنگان با هیچ کارفرمایی منعقد نشده است، بلکه تنها بنا به درخواست شرکت فولاد مبارکه فعلاً به صورت موقت کشنده های شرکت به جای مسیر بندرعباس به مبارکه در مسیر سنگان به مبارکه فعالیت می کنند. لذا این موضوع تاثیری بر درآمد شرکت ندارد. همچنین افزایش نرخ حمل مربوط به افزایشات سالانه نرخ، توسط تشکل های صنفی و سازمان حمل و نقل و راهداری بوده و سالانه یک مرتبه اعلام می گردد، که با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی آثار مهمی بر سود و زیان شرکت ندارد.