بازار پایه را برای معامله سهام شفاف ترین بورس کشور انتخاب کرده اند ؛ بازاری که هفته پیش فقط در یک روز ١٠٠٠ میلیارد تومان کالا در آن معامله شد! چرا؟ چون از یکی شدن نمادها و افت قیمت ٧٠٠٠ تومانی آن می ترسند!؟

بورس 24 : بر اساس مجوز صادره توسط شورای عالی بورس در خصوص تأسیس شرکت بورس انرژی، ترکیب سهامداری این شرکت به میزان 60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد فعالان صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و با قید محدودیت 2.5 درصد سهامداری برای هر متقاضی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است.

اکنون و پس از پذیرش این بورس در بازار پایه فرابورس سه نماد «انرژی 1 ، 2 و 3» برای نهاد های مالی، فعالان بورس انرژی و سایر اشخاص ایجاد شده که قیمت هر نماد به ترتیب 10402 ریال، 6662ریال و 73121ریال است، سه نماد با سه قیمت و برای سه مدل شخصیتی ؛ اما برای یک شرکت با یک سود و زیان مشخص !

بورس انرژی همان است که هست ، اما با سه نماد و سه قیمت ...

در این بین اما این سوال مطرح است که آیا صورت های مالی بورس انرژی برای این سه نماد متفاوت است که تا این حد اختلاف قیمتی بین نماد ها را شاهد هستیم یا جریان نقدینگی قوی ای وارد نماد «انرژی3» شده که این چنین پر انرژی بر مدار صعود حرکت می کند؟ یا این که ارزندگی سهام در نماد های مختلف متفاوت است؟ اصلا چرا برای یک شرکت با یک سود و زیان مشخص و یک صورت مالی ، سه نماد و با چند نرخ تعریف شده است؟

خشتی که کج نهاده شد...

این سوالات را که کنار بگذاریم ؛ باید به این موضوع توجه کنیم که درباره بورس صحبت می کنیم نهادی مملو از شفافیت و نقد شوندگی ، اما نحوه اجرا در این نهاد اجرایی در برخی موارد بسیار از واقعیت های بورس و روح فعالیت بازارها فاصله دارد. اکنون ماجرای تفاوت نرخ 800 درصدی قیمت سهام بورس انرژی در سه نماد ، شده مصداق بیت «سنگ اول چون نهد معمار کج ؛ تا ثریا می رود دیوار کج».

مگر در مرحله اول عرضه این بورس در بازار پایه چه منعی بود که باید شخصیت ها را از هم جدا می کردیم و اکنون که فاصله حدود 8 برابری قیمتی بین نماد ها ایجاد شده ، برای تجمیع نماد ها نه راه پیش داشته باشیم و نه راه پس؟واقعا نمی شد ناظر محترم از همان روز اول محدودیت حداکثر 2.5 درصدی سهامداری را در این شرکت ها کنترل و رصد می کرد؟

این روزها حقوقی های دارنده سهام بورس انرژی برای واگذاری سهام خود به دلیل فاصله قیمتی حدود 800 درصدی ارزش سهمشان در نماد «انرژی 1» در مقایسه با «انرژی 3» ، مانده اند که چه کنند؟آیا فروش در نرخ 1000 تومان در حالی که نرخ «انرژی 3» برابر است با 7000 تومان توجیهی دارد؟

آما دلیل عدم تجمیع نمادها چیست؟راه درستی که شرکت بورس و بورس کالا در پیش گرفت و اکنون قیمت معامله سهام این بورس ها ، یکی است.گفته می شود تجمیع نماد ها به دلیل این که منجر به فشار عرضه می شود ، قیمت سهام را در نماد حقیقی ها موسوم به «انرژی 3» کاهش می دهد و منجر به ایجاد اعتراض از سوی سهامداران خرد می شود ، به خاطر همین هم هیات مدیره سازمان بورس و شورای بورس علیرغم میل باطنی خود ترجیح داده اند فعلا در بورس انرژی نظاره گر همین آشفته بازار فعلی باشند ؛ یعنی ادامه قیمت گذاری سهم یک شرکت ، با سه نرخ مختلف!!

در ظاهر این افتراق قیمتی بین نماد ها ، شده یک چالش بزرگ برای طی مسیر درست، که باید حالا چند تیم مختلف برای حل موضوعی ساده ساعت ها وقت بگذارند و نهایتا به دلیل برخی ملاحظات خاص نتیجه مطلوب را دریافت نکنند ؛ هراس از افت قیمت و اعتراض حقیقی ها!!

نکته دیگر عدم رعایت شان بورس انرژی به عنوان یک ناشر شفاف و یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است ؛ آیا به واقع جای معامله سهام بورس انرژی در بازار پایه است؟؟

تجمیع نماد ها شدنی است ، اما ...

بارها شایعات متعددی در خصوص تجمیع نماد بورس انرژی مطرح شد و در نهایت موضوع به یکی از دستور جلسات شورای عالی بورس و هیئت مدیره سازمان بورس بدل شد ، اما فعلا این دستور جلسه به نتیجه قطعی نرسیده است و از قرار معلوم به نتیجه رسیدن آن نیز زمان بر است ؛ چرا که سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس درباره پروژه ادغام نمادهای بورس انرژی به بورس 24 گفت: این پروسه باید عملیاتی شود و پیشنهادات سازمان بورس هم در این خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شورای عالی بورس و هیئت مدیره سازمان بورس درباره اصل موضوع که تجمیع نماد هاست اتفاق نظر دارند اما مدلی که برای ادغام پیشنهاد شد نیاز به اصلاحاتی داشت و مجددا از هیئت مدیره سازمان بورس خواسته شد تا ابعاد مختلف این موضوع و نحوه اجرا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا مدل کامل تری به این منظور ارائه شود.

یعنی فعلا هیچ و نظاره گر سه قیمت مختلف برای یکی از نهادهای اجرایی بازار سهام باشید ؛ طرحی نو از اداره کنندگان بازار سرمایه ایران!!