به گزارش بورس٢۴،بانک سپه در تلاشی دیگر بلوک مدیریتی سهام سرمایه گذاری امید را به میزان ۵٠ درصد به علاوه ١ سهم را برای فروش آگهی کرد. بدین ترتیب، شاهد عرضه این بلوک با قیمت پایه هر سهم ١۴٢٨ تومان به صورت ٢٠ درصد نقد و مابقی اقساطی در روز دوشنبه بیست و نهم مهر ماه خواهیم بود.