آهن و فولاد ارفع امروز به عرضه شمش بلوم با نرخ ٣١,٠٧٧ ریال در بورس کالا اقدام کرد که پایه عرضه نسبت به معامله قبلی ٢.٣ درصد افت داشت اما حجم تقاضا نسبت به عرضه های اخیر به ٣٧ هزار تن...