شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته، ۵هزار و ٧۶۴واحد کاهش را به ثبت رساند...

بورس 24 : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته، 5هزار و 764واحد کاهش را به ثبت رساند.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:
تعداد روزهای معاملاتی: 5روز
تعداد سهام معامله شده: 37میلیارد و 660میلیون سهم و حق تقدم(افزایش 213درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش سهام معامله شده: 117هزار و 24میلیارد ریال(رشد 126درصدی نسبت به هفته قبل)
نوبت‌های خرید و فروش: 3 میلیون و 70هزار و 605نوبت(افزایش 129درصدی نسبت به هفته قبل)
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 986میلیون واحد(افزایش 410درصدی نسبت به هفته قبل)
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 10هزار و 249میلیارد ریال(رشد 4300درصدی نسبت به هفته قبل) 
شاخص بورس در ابتدای هفته: ۲۹۹هزار و ۹۳۱واحد
شاخص بورس در پایان هفته: ۲۹4هزار و 167واحد
رشد یا افت شاخص بورس: کاهش 5هزار و 764واحدی(افت 1.92درصدی)


***

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:
تعداد روزهای معاملاتی: ۱۱6 روز
تعداد سهام معامله شده: 485میلیارد و 360میلیون سهم و حق تقدم
ارزش سهام معامله شده: 1543هزار و 678میلیارد ریال
نوبت‌های خرید و فروش: 40میلیون و 94هزار نوبت
تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 7651میلیون واحد
ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 81هزار و 883میلیارد ریال
شاخص بورس در ابتدای سال: 178 هزار و 659 واحد
شاخص بورس تا به امروز: ۲۹4هزار و 167واحد
رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 115هزار و 508 واحدی(معادل 64.65 درصد رشد).