به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ٢٩٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ۶٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد گفتنی است فروش مرداد ماه سال جاری بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩٧ تاکنون بوده است.