سبد میلگرد ١۴ تا ٢٨ مجتمع فولاد خراسان امروز در بورس کالا با قیمت ٣۵,٨١٩ ریال (برابر با پایه قبل) عرضه شد که حجم تقاضا برای این محصول به بیش از ١٣ هزار تن رسید....