مبین وان کیش، اخیرا با شفاف سازی هایی در خصوص قرار داد جدید و پیش بینی تحولات قابل توجه در شرکت همراه شده که این تحولات تاثیرات خوبی بر روند قیمتی سهام شرکت داشته است... «اوان» در ۵ ماهه امسال، به درآمد ۴۵.۵ میلیارد تومانی دست یافته در حالی که کل درآمد سال ٩٧ در سطوح ٨٩.۴ میلیارد تومان قرار داشته است... اما نکته مهم شرکت در قرار داد جدیدی که از آن رونمایی نموده و رقم قابل توجه این قرار داد می باشد...

بورس 24 : مبین وان کیش، اخیرا با شفاف سازی هایی در خصوص قرار داد جدید و پیش بینی تحولات قابل توجه در شرکت همراه شده که این تحولات تاثیرات خوبی بر روند قیمتی سهام شرکت داشته است.

اوان در 5 ماهه امسال، به درآمد 45.5 میلیارد تومانی دست یافته در حالی که کل درآمد سال 97 در سطوح 89.4 میلیارد تومان قرار داشته است.

اما نکته مهم شرکت در قرار داد جدیدی که از آن رونمایی نموده و رقم قابل توجه این قرار داد می باشد.

اوان از قراردادی با شرکت آریو پیام ایرانیان، در زمینه خرید شارژ الکترونیکی و فیزیکی و مودم، به ارزش 144 میلیارد تومان رونمایی کرده است.

همین امر سبب شده تا شرکت برای 9 ماهه سال 98 درآمد 174.3 میلیارد تومانی، بهای تمام شده 151.7 میلیاردی و سود ناخالص 22.6 میلیاردی را داشته باشد. در حالی که سود ناخالص 3 ماهه در سطوح 2.5 میلیارد تومان قرار دارد؛

به عبارتی شرکت به خصوص در نیمه دوم سال انتظار تحولات گسترده ای در خدمات دهی و رسیدن به سودآوری قابل توجهی را خواهد داشت. به خصوص این که سرمایه شرکت تنها 20 میلیارد تومان بوده و شرکت اهرم بالایی در این زمینه دارد.

همین موضوع سبب شده تا بازدهی سهام شرکت از ابتدای سال با احتساب افزایش سرمایه، به 66 درصد بالغ و سهام شرکت با رشد قیمتی ادامه داری همراه شود.

به عبارتی در نیمه دوم سال سهامداران اوان باید در انتظار اثر گذاری قرار داد جدید شرکت، و انتظار گزارشات عملکرد ماهانه با شناسایی درآمد قابل توجه و سود سازی بالایی باشند.


نظرات