ایران خودرو از تجاری سازی و تحویل بیش از ١٢٩ هزار دستگاه خودرو به مشتریان این شرکت طی ١١٠ روز اخیر، خبر داد.

بورس 24: ایران خودرو از تجاری سازی و تحویل بیش از 129 هزار دستگاه خودرو به مشتریان این شرکت طی 110 روز اخیر، خبر داد.

با همت کارکنان تلاشگر، تمهیدات مدیریت عالی طی دو هفته جاری و همکاری قطعه‌سازان در حل مسائل صنعت و تولید داخل، طی 110 روز اخیر (‌از هفتم خرداد تاکنون ) 129هزار و 220 دستگاه خودرو ناقص تکمیل و به مشتریان تحویل داده شد.

این نویدی است بر اینکه در سایه تعامل، مسائل و مشکلات حتی در دوران محدودیت، قابل حل و روند تجاری سازی خودرو ها رو به افزایش است.

منبع: ایکوپرس