مهر ٧٨ از بانک صادرات خداحافظی کرد عرضه کننده میلیاردی صف های خرید این بانک از فروش های های خود دفاع کرد و رفت!

بورس 24 : بانک صادرات این روزها مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار گرفته است، این شرکت از زمان حضور حجت الله صیدی به عنوان مدیرعامل تاکنون شاهد تحقق تمام وعده های داده شده است و همانطور که در مجمع سال جاری این شرکت نیز اعلام شد ، عملکرد سال مالی جاری «وبصادر» تحقق سود خواهد بود.

تحلیل گران معتقدند : سهام این بانک پس از طی یک دوره حدودا 6 ماهه که در محدوده 40 تومانی درجا زده ، آماده استارت موج 5 صعودی است.

از طرفی روند عرضه ها و خرید ها نشان دهنده این است که صادرات سودای رشد قیمت را دارد و در گام اول شاهد این موضوع بودیم که سهام این بانک به دلیل نوسان 20 درصد متوقف شد و پس از آن با صف خرید میلیونی به کار خود خاتمه داد.

بعضی از تحلیل گران پیش بینی افزایش قیمت سهم تا محدوده ارزش اسمی یعنی 100 تومان را در میان مدت و رشد های بیشتر ارزش سهام این بانک با توجه به تحول عملکردی و سوددهی بانک را تا پایان سال گمانه زنی می کنند.

یکی از دلایلی که می توان انتظار داشت «وبصادر» به رشد خود ادامه دهد تقاضا برای عرضه های طوفانی روزهای اخیر برخی از حقوقی ها است ، عرضه هایی که اگر سهامداران ذره ای به رشد قیمت سهم تردید داشتند قطعا سهم را با صف فروش و افت بیش از پیش قیمت مواجه می کرد ، اما روند دست به دست شدن سهام گواه چیز دیگری است و این که سرمایه گذاران ظاهرا از سرمایه گذاری خود مطئن هستند.

با توجه به تمام موارد ذکر شده اعم از تحلیل ها، حجم دست به دست شدن سهام بانک و عملکرد بانک شاهد آن هستیم که همه چیز به نفع نماد «وبصادر» است برای اوج گرفتن و اگر حقوقی های عرضه کننده نبودند خریداران برای خرید سهام بانک صادرات صف های میلیاردی تشکیل می دادند.

یکی از عمده عرضه کنندگان سهم «وبصادر» شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 است که از 23 شهریور تاکنون دست به ماشه عرضه برده است، این شرکت در تاریخ 17 شهریور مالک بیش از 4میلیارد و 500 میلیون سهم از سهام بانک صادرات بوده است که میزان سهام این شرکت تا پایان روز معاملاتی دوشنبه به 2 میلیارد سهم معادل 1.3 درصد بانک تقلیل پیدا کرده بود و با عرضه های دیروز امروز اثری از بانک کشاورزی در ترکیب سهامداری بانک صادرات قابل رویت نیست!

حال مهرداد نعمتی مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 درباره عرضه های اخیر این مجموعه در نماد «وبصادر» به بورس 24 گفت: در راستای اجرای تکلیف بانک مرکزی مبنی بر خروج از سهام بانک ها ، بانک کشاورزی اقدام به عرضه سهام بانک صادرات در بورس کرده است. (مالک 100 درصدی شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 ، بانک کشاورزی است.)

نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا این خروج از سهامداری بانک صادرات با شیوه های دیگر ممکن نبود ، گفت : مشکلی در نحوه عرضه سهم از سوی ما نبوده و اگر نحوه عرضه سهام از سوی ما خللی در روند معاملات ایجاد می کرد و خارج از روال عادی بود نهاد های نظارتی در بورس وارد عمل می شدند.

وی افزود: مهمترین کارکرد بورس ها نیز نقد شوندگی است و در این مدت که سهم عرضه کردیم باز هم نماد این بانک صف خرید بوده است.

حال باید دید با پایان عرضه های گسترده این حقوقی در نماد بانک صادرات آیا این سلبریتی روزهای کنونی بورس تارگت های جدیدی را فتح می کند و بازهم صف های خرید میلیاردی ثبت می کند یا شرایط به گونه ای دیگر رقم خواهد کرد؟