به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ حدود ۶١ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ٨٩درصد رشد کرده است.فروش مرداد ماه نیز ١٣میلیارد تومان بود.