به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی سدید اعلام داشت شرکت توسعه سازه های دریائی تسدید از شرکتهای فرعی این شرکت (با مالکیت ۶٠%) برنده مناقصه ”انجام خدمات صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی“ به ارزش ١٨٣٠ میلیارد ریال گردیده که موضوع جهت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات توسط کارفرمای پروژه (شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی) اواسط شهریورماه سال جاری به شرکت تسدید ابلاغ گردیده است.