به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیسکویت گرجی اعلام داشت در نظر دارد، تمام شش دانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین به مساحت ٣۶٠ مترمربع به همراه ۴ طبقه واحد اداری به مساحت ٠۶/٧٣۵ مترمربع واقع در : تهران، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،خیابان ١٨، پلاک ١ از طریق مزایده واگذار نماید.