بورس ٢۴ : پلی پروپیلن جم ٢٢۵٠ تومان به بورس معرفی شد و اکنون پس از گذشت سه ماه از اولین حضورش در بورس مدت هاست با قیمت هایی در محدوده ٢٨٠٠تومان در حال نوسان است ؛ شرکتی که بسیاری از تحلیل گران قیمت سهام آن را با متغیرهای روز عرضه در محدوده ٣٠٠٠ تومان می دانستند و باید دید شرایط چطور به نفع شرکت های پتروشیمی در بورس تغییر خواهد کرد؟ از طرفی این روزها بازارهای جهانی با کاهش نسبی قیمت پلی پروپیلن روبرو هستند و این موضوع می تواند بر عملکرد شرکت های فعال در این حوزه اثر گذار باشد...