گل گهر با انتشار آخرین عملکرد خود، رونق در تولید و فروش و تحول در وضعیت بنیادی را به نمایش گذاشته است.

بورس 24: گل گهر با انتشار آخرین عملکرد خود، رونق در تولید و فروش و تحول در وضعیت بنیادی را به نمایش گذاشته است.

شرکت در 5 ماهه امسال با فروش 5131 میلیارد تومانی همراه شده است؛ در دوره مشابه سال قبل فروش 2741 میلیارد تومانی داشته است. بدین ترتیب فروش 5 ماهه امسال رشد قابل توجه 87 درصدی را به همراه داشته است.

سود 3 ماهه امسال نیز تغییرات مثبت خوب 49 درصدی را به همراه داشته است. فروش شرکت به دلیل تغییر نرخ گذاری سنگ آهن و گندله و افزایش نرخ های فروش در ماه های آتی افزایش یافته و به نظر می رسد رویه رو به رشد سودسازی شرکت کماکان ادامه داشته باشد.

همچنین شرکت اعلام نموده با توجه به امکان تولید ١٢ میلیون تن گندله در سال ٩٨ و با توجه به ظرفیت حمل این شرکت، مدیریت پیش بینی می کند که تا پایان سال ٩٨ به فروش ۵.١٠ میلیون تن گندله خواھد رسید. ھمچنین در خصوص فروش کنسانتره داخلی، با توجه به قراردادھای فی ما بین با مشتریان، و سھمیه ھای مورد توافق با شرکت ھای فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت، پیش بینی می شود تا پایان سال ٩٨ ،٢ میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد. مدیریت شرکت پیش بینی می کند تا پایان سال جاری،۴.١ میلیون تن کنسانتره به مشتریان خارجی به فروش رسد. در سال ٩٧ شرکت اقدام به صادرات گندله به میزان ٣٧۶ ھزار تن نموده است و از این محل ٣٠٠۶ میلیارد ریال درآمد کسب نموده است و پیش بینی می گردد تا پایان سال ٩٨ فروش گندله صادراتی شرکت به ۶.١ میلیون تن برسد.

بدین ترتیب در دوره های 3 ماهه دوم و سوم و چهارم سال، شرکت با فروش بیشتر و توان سود سازی بالاتری همراه خواهد شد که این امر سبب شکل گیری روند صعودی آرامی همراه خواهد شد.