به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت روز دارو اهم موارد مربوط به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی روز دارو را منتشر نمود.