بر اساس این گزارش، صورت‌ های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌ مدیره شرکت‌ های وابسته به هر یک از هلدینگ‌ های شستا، مربوط به...

بورس 24: در راستای ارتقای شفافیت و عملکرد هلدینگ‌ ها و شرکت‌ های شستا، صورت‌ های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌ مدیره هلدینگ‌ های تابعه شستا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شستا؛ صورت‌ های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌ مدیره هلدینگ‌ های تابعه شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی (شستا)، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ در سایت شستا منتشر شد.

بر اساس این گزارش، صورت‌ های مالی و گزارش فعالیت‌ هیات‌ مدیره شرکت‌ های وابسته به هر یک از هلدینگ‌ های شستا، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نیز در سایت شستا به آدرس www.ssic.ir منتشر شد.