کسب و کار آزمایش تا سال ۱۳۸۰ هم رونق داشت اما اکنون این برند ملی با سوء مدیریت های حاکم سال هاست درگیر زیان است و مشمول ماده ۱۴۱ ...

بورس 24: محسن آزمایش در سال ۱۳۳۷ کارخانه آزمایش را بنیان نهاد؛ با سرمایه ای بالغ بر ۳ میلیون تومان و پس از گذشت مدتی سرمایه این مجموعه به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. پیش بینی فروش در سال ۱۳۴۷ معادل ۱۰۰ میلیون تومان بود. محسن آزمایش کارخانه خود را در کیلومتر ۳ جاده آبعلی در زمینی به مساحت ۱۸۵هزار متر توسعه داد و مساحت کارخانه از ۲ هزار متر به ۷۳ هزار متر رسید و در نهایت با ورود به سال ۵۸ این کارخانه مشمول بند "د" شد و مالک آن به سوییس مهاجرت کرد.

کسب و کار آزمایش تا سال ۱۳۸۰ هم رونق داشت اما اکنون این برند ملی با سوء مدیریت های حاکم سال هاست درگیر زیان است و مشمول ماده ۱۴۱ .

مجمع این شرکت امروز به دلیل عدم حضور نماینده سهامدار عمده به حد نصاب نرسید و با اعتراضات گسترده سهامداران به دلیل عدم شفافیت روبرو بود.

گفتنی است کارخانه های صنعتی آزمایش با سرمایه ۲۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی در گزارش عملکرد نه ماهه خود بیش ار ۱۱۸ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این موضوع و عدم اطلاع رسانی های شفاف در خصوص نحوه برگزاری مزایده برای فروش املاک همچنین عدم حضور نماینده سهامدار عمده و به رسمیت نرسیدن مجمع همچنین قیمت سهام از مواردی بود که منجر به اعتراض سهامداران در مجمع بود.
همچنین سهامداران در این مجمع با جمع آوری امضا به دنبال داد خواهی از مراجع رسمی بودند چرا که شاهد از بین رفتن یکی دیگر از برندهای خوشنام ،مطرح و پرسابقه به دلیل سو مدیریت هستیم.
سهامداران در این مجمع سوالات زیادی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها، خروج از زیان ، تعیین تکلیف وضعیت شرکت و مواردی از این قسم بودند که این سوالات بی پاسخ ماند.