به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کی بی سی در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١٣٩میلیارد تومان درآمد داشته است که ١٧میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد خرداد ماه٩٨ بیشترین مبلغ درآمد ماهانه از سال ٩٧ تا کنون بوده است.