شرکت بورس کالا با انتشار آخرین عملکرد نشان داد، در راستای روند صعودی خود و سایر شرکت ها با رشد خوبی در تمامی پارامترها همراه شده است؛ رشدی که سالهاست در این شرکت شاهد هستیم و به عبارتی این شرکت را به شرکتی با روند رو به رشد دو رقمی سالانه تبدیل کرده است...

بورس 24 : شرکت بورس کالا با انتشار آخرین عملکرد نشان داد، در راستای روند صعودی خود و سایر شرکت ها با رشد خوبی در تمامی پارامترها همراه شده است؛ رشدی که سالهاست در این شرکت شاهد هستیم و به عبارتی این شرکت را به شرکتی با روند رو به رشد دو رقمی سالانه تبدیل کرده است.

شرکت در 3 ماهه با جهش درآمد های عملیاتی، توانسته رشد 60 درصدی را در سود خالص خود رقم بزند؛ رشد سودی که نشان می دهد روند رو به رشد سودآوری این شرکت شدت گرفته است.

همچنین شرکت توانسته در 5 ماهه به درآمد نزدیک 51 میلیارد تومان دست یابد.در همین دوره در سال قبل، شرکت درآمد 36.5 میلیاردی داشته، به عبارتی درآمد 5 ماهه امسال رشد 40 درصدی را به همراه داشته است.

اما نکته جالب، در سود سرمایه گذاری های شرکت نهفته که بخش بزرگی از سود این شرکت را به خود اختصاص داده است.

شرکت در حالی برای سال 97 به سود36 میلیارد تومانی از طریق سرمایه گذاری ها رسیده، که در 3 ماهه به سود قابل توجه بیش از 12 میلیارد تومانی رسیده است.

با توجه به خطی بودن این درآمد ها برای سال جاری، دست یابی به سود50 تا55 میلیارد تومانی از این طریق محتمل بوده و این امر نشان از توان مالی بالای بورس کالا و دریافت سود سنگین از این طریق دارد. گفتنی است سالانه به طور متوسط 30 تا 50 درصد رشد این سود را شاهد هستیم.

به عبارتی، همین روند پایدار سودآوری در بورس کالا باعث شده تا بازار همواره به صورت متمادی به رشد سود شرکت خوش بین بوده و شاهد رشد قیمتی و ارزش بازار قابل توجهی در این سهم باشیم.