دومین عرضه شهریورماه شمش بلوم چادرملو در بورس کالا با کاهش ١.١ درصدی نرخ پایه (نسبت به معامله قبلی) و قیمت ٣١,٠٧٧ ریال انجام شد اما ...