به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان غرب در خصوص معامله با شرکت دلتا شفاف سازی نمود.