نرخ پایه برای عرضه امروز با اندکی کاهش نسبت به پایه قبلی ٣۵,٢٨١ ریال از سوی شرکت اعلام شده بود که با توجه به حجم تقاضای بالا برای تیرآهن نرخ ها رقابت شد و پایانی معاملات افزایش بین ٨ تا ٢١ درصد ...