از ابتدای شهریور ماه و با افزایش و رشد شاخص در بیشتر نمادهای گروه سرمایه‌گذاری شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه نماد وخارزم طی این ماه رشد ١٢ درصدی را تجربه نموده است که دلیل آن را می‌توان عمدتاً ناشی از رشد سرمایه‌گذاری‌های بورسی این شرکت‌ها دانست.