به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام داشت شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا تعداد ٨٠٠٠٠٠٠٠٠ از سهام توثیق شده نزد بانک سپه را در تاریخ ١٣٩٨.٠۶.١٢ خارج نموده است.