به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اعلام داشت این شرکت در نظر دارد ، سهام شرکت های پلاستیک های مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) و شیشه های ایمنی به نور(سهامی خاص) را واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گلشهر، ٣۴ (شماره های تلفن تماس ٢٢٠٢٠۴٢٣ ، ٢٢٠۵٩۵۴٨) مراجعه نمایند.