مدیر عامل: این مهم سه مرحله ای به انجام می رسد افزایش سرمایه به یک باره زیان سهامداران را در پی داشت قالیباف: سود در انتظار صاحبان سهام مجموعه است دیر یا زود خواهد داشت، اما سوخت و سوز نه! مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، به جهت بررسی و تصمیم گیری افزایش سرمایه صبح امروز برگزار شد. مدیر عامل لوتوس در این مجمع گفت: افزایش سرمایه یکی از الزامات کاری ماست. قالیباف اصل رئیس هیات مدیره نیز در این مجمع اضافه کرد...