پس از عرضه پارس توسط هلدینگ خلیج فارس و موفقیت این شرکت در بازار سرمایه زمزمه هایی مبنی بر عرضه سهام شرکت آریا ساسول به گوش می رسد. این شرکت که زیر مجموعه پارس است، یکی از شرکت های مهم آن محسوب می شود که ...