به گزارش بورس ٢۴، به نقل از روابط عمومی بورس به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ ٠٢ / ٠۶ / ١٣٩٨ با پذیرش سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در بورس اوراق بهادار تهران در بازار دوم درج نماد شد

به گزارش بورس 24، به نقل از روابط عمومی بورس به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 02 / 06 / 1398 با پذیرش سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 23 /06 / 1398 شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر به عنوان پانصد و سی و ­یک­امین شرکت پذیرفته شده در بخش « ساخت فلزات اساسی »، گروه و طبقه « ساخت آهن و فولاداساسی »با کد «2710» و نماد « کویر » در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.