طی هفته های گذشته سهام شرکت های دارویی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده اند که شرکت داروسازی اکسیر نیز از جمله این سهم ها بوده است. این سهم امروز هم در قیمت های مثبت معامله می شود.