انتصاب مدیر عامل جدید در ایران خودرو مصادف شد با تغییر و تحولات جدی و افزایش امیدواری در اردوی سهامداران این شرکت؛ به طوری که این تغییر و تحولات هم در وضعیت مالی و هم روند قیمتی این شرکت حادث شد.

بورس 24: انتصاب مدیر عامل جدید در ایران خودرو مصادف شد با تغییر و تحولات جدی و افزایش امیدواری در اردوی سهامداران این شرکت؛ به طوری که این تغییر و تحولات هم در وضعیت مالی و هم روند قیمتی این شرکت حادث شد.

همان طور که هم سهامداران هم کلیت بازار در جریان است، عمده مشکل غول خودرویی ایران تامین مالی می باشد. این مشکل نقدینگی سبب شده هم تولید با مشکلاتی همراه شده و هم شرکت با هزینه های مالی سنگینی روبرو باشد؛ حال شاهد لیست شدن دارایی های ایران خودرو برای عرضه و فروش هستیم.

این فروش دارایی ها، هم سبب شناسایی سود فروش قابل توجه و هم کاهش وابستگی شرکت به بانک ها برای تامین مالی با نرخ بهره بالا، و هم تزریق نقدینگی و رشد تولید و فروش خواهد شد.

روند تولید و فروش در ایران خودرو شتاب بالایی گرفته است. شرکت در مرداد ماه به فروش 1839 میلیاردی رسیده و متفاوت از ماه های گذشته ظاهر شده است؛ حال ورود مدیریت جدید و برنامه افزایش تولید و فروش محصولات شرکت و تمرکز بر سر تکمیل و عرضه خودروهای ناقص، انتظار را برای افزایش فروش شهریور ماه بیش از پیش افزایش داده است.

افزایش امیدواری در اردوی سهامداران ایران خودرو، با ورود مدیریت جدید سبب شده تا سهام این شرکت طی دو هفته بازدهی 10 درصدی را به همراه داشته باشد و رکورد خوبی در این زمینه به ثبت برساند.

گفتنی است با احتساب رشد قیمت امروز سهم و صف خرید آن در نرخ 6877 ریال بازدهی سهم به 15 درصد رسیده است.