سعید لقمانی مدیر عامل شرکت فرآورده های نسوز ایران درباره علل رشد سودآوری این شرکت در ماه های ابتدایی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ابراز داشت: رشد سود شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته ناشی از دو دلیل عمده بود. نخستین دلیل تغییر در ترکیب فروش محصولات بود. در سال جاری شرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و میانگین قیمت بالاتر حرکت کرد...