به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو اعلام داشت پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نقل و انتقال سهام بلوکی شرکت و سایر موضوعات ذیل به استحضار می رساند شایعه نقل و انتقال سهام بلوکی شرکت، تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور افزایش سرمایه و فروش دارایی های غیر منقول و همچنین آماده بودن شرکتهای تابعه جهت پذیرش در بورس در جهت منافع شخصی توسط برخی افراد سود جو مطرح می گردد، لذا از سهامداران محترم تقاضا می گردد اطلاعات شرکت را از طریق سایت رسمی شرکت و سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادر پی گیری نمایند.