نزدیک شدن بازدهی بورس در شهریور به عدد ١٣درصد ؛ عددخاصی است و امیدواریم بزودی از آن عبور کند!! حالا مپنا در کنار دارویی ها و صنعت کاشی سرامیک سلبریتی شده اند... روزهای بد سهامداران «کماسه»

بورس 24 : بیست و دو روز از شهریورماه گذشت و بازدهی بورس تهران به مرز 13 درصد نزدیک شد!

با گذشت سه هفته از شهریور ماه شاخص صنعت فنی-مهندسی با حضور سهم هایی همچون مپنا و تکین کو و بازدهی سنگین بیش از 32 درصدی به عنوان پربازده ترین صنعت بورس تهران شناخته شد.

شاخص صنعت دارویی نیز با ثبت بازدهی 24.4 درصدی به عنوان دومین صنعت پرسود بازار سهام شناخته شد.حال آن که شاخص صنعت کاشی و سرامیک با بازدهی بیش از 21 درصدی سومین صنعت پربازده بازار سرمایه در 22 روز سپری شده از شهریورماه بود.

در این سه هفته سپری شده از ماه ششم ، شاخص صنعت سایر معادن با تک سهم تامین ماسه ریخته گری و تجربه افت قابل توجه 11.2 درصدی بیشترین زیان را در این بازار مثبت و سبز به نمایش گذاشت.

همچنین شاخص صنعت اطلاعات و ارتباطات با حضور تک سهم «های وب» افت قیمتی بیش از 5.7 درصدی به خود دید تا دومین صنعت منفی روزهای سپری شده از ششمین ماه سال باشد.در نهایت شاخص صنعت رادیویی با نوسان منفی 1.2 درصدی سومین صنعت قرمز بازار شهریور ماه بود.

جدول زیر سود و زیان سرمایه گذاران در روزهای سپری شده از ششمین ماه سال را نشان می دهد :

شرح شاخص

مقدار شاخص در30 مرداد98

مقدار شاخص در هفته سوم شهریور

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

65195

70729

8.5

مواد دارویی

28781

35805

24.4

انبوه سازی

1814

2173

19.8

رایانه

24240

25500

5.2

ماشین آلات

74925

81766

9.1

فرآورده های نفتی

1091053

1310103

20

کانی فلزی

70399

76282

8.4

کانی غیر فلزی

12168

13837

13.7

غذایی به جز قند

12974

14997

15.6

ذغال سنگ

8345

9160

9.7

خودرو

35415

39689

12

قند و شکر

45420

50428

11

حمل و نقل

7950

8255

3.8

وسایل ارتباطی

6682

7040

5.4

سایر مالی

3804

4512

18.6

انتشار و چاپ

961767

1106751

15

محصولات کاغذی

78034

86782

11.2

فلزات اساسی

160237

184596

15.2

شیمیایی

16144

18174

12.6

دستگاه های برقی

1299710

1490109

14.6

سرمایه گذاری ها

5587

6349

13.6

زراعت

67518

73223

8.4

لاستیک

61112

64941

6.3

چند رشته ای صنعتی

24904

28096

12.8

رادیویی

2571

2539

1.2

فنی مهندسی

2217

2936

32.4

کاشی و سرامیک

8733

10591

21.3

بیمه

12100

13357

10.4

منسوجات

3648

3820

4.7

مالی

320705

350924

9.4

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

74487

66106

11.2

استخراج نفت

1508

1718

13.9

محصولات چرمی

10807

11060

2.3

سیمان

1971

2303

16.8

بانک ها

1365

1456

6.7

برق و گاز و آب و بخار

598

672

12.4

اداره بازارهای مالی

204

232

13.7

اطلاعات و ارتباطات

371

350

5.7

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

354

380

9.6

شاخص کل

266127

299930

12.7