به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت دارو سازی کوثر در ۵ ماهه منتهی به مرداد ١٣٩٨ مبلغ ١١٠میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٢٠میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.گفتنی است درآمد فروش ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۶۶درصدی داشته است.