به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در ۵ ماهه منتهی به مرداد ٩٨ مبلغ ٣۵ میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مرداد ماه می باشد.