فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران، افزایش عمق بازار سرمایه را از دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دانست و افزود...

بورس 24: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرایط کنونی بورس به گونه‌ ای است، که می‌ توان از آن به عنوان تکیه‌ گاه بخش خصوصی برای تامین مالی یاد کرد گفت: برای کنترل نقدینگی، مراجعه فعالان اقتصادی و رفع مشکل مالی و تامین منابع می توان به بازار سرمایه تکیه کرد.

فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هیات دولت و در جمع خبرنگاران افزایش عمق بازار سرمایه را از دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دانست و افزود: حجم گسترده ای از میزان نقدینگی در اقتصاد ممکن است زمینه ایجاد مشکلاتی در کشور را فراهم سازد و این میزان با بازار سرمایه قابل کنترل است.

وی ضرورت هدایت نقدینگی به بورس را مورد تاکید قرار داد و گفت: ورود نقدینگی به بورس از جمله راه هایی است که می تواند به بخش تولید کمک کند و در یک سال گذشته تمرکز خاصی بر روی این سیاست وجود داشت و تاکنون این اقدام با موفقیت همراه شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در تلاش است تا زمینه های لازم برایواگذاری دارایی‌های خودو بانک‌ها را فراهم کند تا از این راهفعالان بورسبا تنوع بیشتری در معاملات روبرو باشند.

وی پیرامون بازارهای موازی با بورس هم توضیح داد: با توجه به اینکه صاحبان وجوه نقد، سرمایه گذاری در بازار، بورس را ترجیح می‌دهند، بنابراین در صورت حفظ پایداریبورس به ندرت زمینه جمع آوریبازارهای اختلال‌زا فراهم خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، بازار ارز به عنوان بازاری با ریسک بالا تلقی می شود و رشد بورس، مانعورود سرمایه ها به سمت بازارهایی با ریسک بالا است.

تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال 

دژپسند با بیان اینکه افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتیو رعایت حال بنگاه‌ های اقتصادی از جمله مسایلی است که باید امسال مورد توجه قرار بگیرند، افزود: بنگاه‌ های اقتصادی در شرایطی قرار دارند که چنانچه خیلی به آنها فشار وارد شود، ممکن است با مشکل روبرو شوند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی ضمنتاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه درصد رشد داشته است، گفت: اکنون تلاش می شود تا افرادی که به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، حقوق قانونی از آنها اخذ شود و در این زمینه عملکرد موفقی داشته ایم.

دژپسند در پاسخی به سوالی مبنی بر علت توقف رمزهای یکبار مصرف بانک‌ها گفت: اجرای این اقدام متوقف نشده و به تازگیبانک مرکزی توصیه بر اجرای این اقدام داشته وسیاست در اوایل کار به گونه‌ای تغییر کرده که ترغیبی انجام شود.

منبع: سنا