بنا به یادداشت رییس کل بانک مرکزی، علیرغم فشار حداکثری، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می دهد، برخی از رسانه ها در تفسیری نادرست از این بخش یادداشت، منظور همتی از فشار حداکثری را...

بورس 24: بنا به یادداشت رییس کل بانک مرکزی، علیرغم فشارحداکثری، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می دهد.

برخی از رسانه ها در تفسیری نادرست از این بخش یادداشت، منظور همتی از فشار حداکثری را فشارهای ناشی از بعد تقاضای ارز دربازار دانسته وآنها را تحلیل وتوضیح داده اند، درحالی که منظور رییس کل بانک مرکزی از فشار حداکثری، فشار ناشی از تحریم آمریکا بر کشورمان است که مدام توسط مسؤلین آمریکایی با عنوان «فشار حداکثری» تکرار میشود و تلاش جدی آنها برای بهم ریختن بازار ارز کشور بوده است. 

رییس کل بانک مرکزی اخیراً در تازه ترین یادداشت خود در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، با ارائه اطلاعاتی از روند خوب تأمین ارز واردات درکمتر شش ماه سال جاری، نکاتی از سیاست های ارزی آتی بانک مرکزی را نیز تشریح کرده است.

در این خصوص شایان ذکراست که یکی از سیاست های مهم بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در یکسال اخیر، مدیریت هم عرضه و هم تقاضای ارز بوده است که در سایه این اقدام در کنار سایر برنامه ها، اکنون شاهد ثبات نسبی بازار ارز در کشور هستیم.

همتی در این یادداشت از زوار اربعین خواسته است، که ارز مورد نیاز خود را از بانک ها و صرافی های مجاز تهیه کنند.

در این خصوص آنچه که مهم به نظر می رسد این است، که با توجه به عرضه روان و مناسب ارز در بانک ها و صرافی ها آنها به خوبی آمادگی تامین ارز زائرین اربعین را دارند و در صورت نیاز به تأمین از طرف بانک مرکزی ،ارز مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی این بانک در راستای رفاه متقاضیان ارز اربعین با مقامات عراقی مذاکراتی برای تأمین دینار نیز داشته که متأسفانه به نتیجه نرسیده است.

منبع: انتخاب