به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آذریت اعلام داشت در نظر دارد اقلام مازاد وبلااستفاده شرکت به موجب تکالیف مجمع عمومی عادی مورخه ٩تیر سال ٩٨ را از طریق مزایده به فروش برساند.