وزارت راه و شهرسازی از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک برای ارایه اطلاعات مربوط به سند و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی به این وزارتخانه خبر داد. این توافق برای تکمیل داده های اولیه سامانه املاک و مستغلات بابت شروع اخذ مالیات از خانه های خالی انجام شده است.

بورس 24 : وزارت راه و شهرسازی از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک برای ارایه اطلاعات مربوط به سند و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی به این وزارتخانه خبر داد.

این توافق برای تکمیل داده های اولیه سامانه املاک و مستغلات بابت شروع اخذ مالیات از خانه های خالی انجام شده است.

سامانه املاک و مستغلات قرار بود در سال 96 راه اندازی شود تا بواسطه فعالیت آن عملیات رهگیری مالکان خانه های خالی توسط سازمان مالیاتی انجام و از مالکان در سال دوم خالی ماندن خانه ها، مالیات دریافت شود.

نرخ مالیات تقریباً به اندازه اجاره بهای چند ماه یک واحد مسکونی است که شاید مبلغ آن بازدارنده نباشد اما همین شروع دریافت مالیات می تواند ترس در مالکان چند خانه ای و در نتیجه تصمیم به فروش یا اجاره این واحدها ایجاد کند.

تا کنون دستگاه هایی که اطلاعات ملکی افراد را دارند تمایلی به ارایه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی راه اندازی سامانه املاک و مستغلات از خود نشان نمی دادند.سازمان ثبت اسناد بانک به روز شده و آنلاین از مالکان واحدهای مسکونی و آخرین معاملات ملکی دارد.

ادارات آب و برق و گاز نیز میزان مصرف ماهانه و سالانه واحدهای مسکونی را دارد که مثلا اگر یکسال یک واحد خالی باشد، مصرف صفر آن واحد، خالی بودن واحد مسکونی را محرز می کند.

بنابراین با اتصال بانک اطلاعاتی این دستگاه ها به سامانه املاک و مستغلات شرایط دریافت مالیات فراهم خواهد شد.