مراسم عزاداری امام حسین شامگاه دوشنبه ۱۸ شهریور، در شب عاشورا با حضور مقام معظم رهبری و جمعی از اقشار مختلف در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد...

بورس 24: مراسم عزاداری امام حسین شامگاه دوشنبه ۱۸ شهریور، در شب عاشورا با حضور مقام معظم رهبری و جمعی از اقشار مختلف در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.