به گزارش بورس٢۴،شرکت صنعتی دوده فام به عنوان دویست و دومین نماد معاملاتی بازار فرابورس در تابلوی دوم درج نماد شد