به گزارش بورس٢۴،اطلاعیه تکمیلی در خصوص نحوۀ بازگشایی نمادهای معاملاتی بازار پایه فرابورس ایران پس از ارائه اطلاعات با اهمیت یا اقدامات شرکتی ناشران بازار پایه منتشر شد