مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره صبح امروز تشکیل جلسه داد.