مروری بر آخرین وضعیت کلیات صنعت سیمان نشان می دهد این صنعت به نسبت مشکلات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد و رشد سود آن، بیشتر از محل فروش داخلی بوده است.

بورس 24: مروری بر آخرین وضعیت کلیات صنعت سیمان نشان می دهد این صنعت به نسبت مشکلات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد و رشد سود آن، بیشتر از محل فروش داخلی بوده است.

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص احتمال مذاکره با بورس کالا برای رینگ صادراتی سیمان به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: در حال حاضر موضوع صادرات از طریق رینگ صادراتی بورس کالا انجام نمی شود، گرچه در این خصوص مذاکرات زیادی در گذشته داشته ایم. به هرحال شرایط تغییر کرده و موضوع تحریم ها هم افزوده شده است.

وی گفت: امیدواریم در آینده دوباره مذاکرات از سر گرفته شود، چرا که ورود این محصول به بورس کالا می‌تواند قیمت‌های تعادلی و واقعی را در اختیار بازار قرار دهد.

وی در خصوص اینکه ایران به عنوان هاب صادراتی سیمان منطقه فعال شود، گفت: با فعال شدن رینگ صادراتی سیمان در بورس کالا، ایران می‌تواند به‌ هاب سیمان منطقه تبدیل شود.

دبیر انجمن صنفی سیمان در خصوص صادرات و عرضه سیمان ‌در ۴ ماهه امسال گفت: در این ماه ها ۱۸میلیون تن توزیع داخلی سیمان داشته ایم و ۲میلیون و ۳۹۵هزار تن صادرات کلینکر و ۱میلیون و ۹۲۳هزار تن صادرات سیمان در ۴ ماهه اتفاق افتاده است.

شیخان گفت: قیمت ها تغییر دیگری پس آخرین افرایش نرخ نداشته است. گرچه سال ۹۸ افزایش عرضه داخلی داشته ایم.

وی در خصوص امکان کاهش مصرف سیمان داخلی گفت: تعداد معاملات ملک کم شده و قیمت کاهشی بوده که درساخت و ساز تاثیر داشته و قطعا در مصرف داخلی موثر خواهد بود و البته با طرح های جدید برای بافت های فرسوده و صادرات سیمان امکان جبران آن وجود دارد.