متوسط نرخ معاملاتی این محصول در شهریورماه سال جاری ٢١,٣٧۶ تومان بوده و این در حالی ست که در مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین با قیمت....