به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در مدت ۵ ماهه منتهی به مرداد سال جاری موفق به کسب درآمد ٨۴۶٢ میلیارد تومانی از فروش محصولات خود شود.