بورس ٢۴ : سوداگران مسکن این روزها دو حرف کاملاً بی­اساس اما خطرناک در محافل ملکی مطرح می­ کنند که اگر توجه به آن ها صورت بگیرد، شرایط دوباره برای موج­ سواری و سود گیری آن ها مهیا می­ شود. بنیان صفر آمار مربوط به کاهش قیمت مسکن اولین عبارتی است که طی روزهای گذشته سفته بازهای ملکی به آن متوسل شده اند تا نشان دهند خبری از کاهش بیشتر قیمت مسکن در ماه های پیش رو وجود ندارد.

بورس 24 : سوداگران مسکن این روزها دو حرف کاملاً بی ­اساس اما خطرناک در محافل ملکی مطرح می­ کنند که اگر توجه به آن ها صورت بگیرد، شرایط دوباره برای موج­ سواری و سود گیری آن ها مهیا می­ شود.

بنیان صفر آمار مربوط به کاهش قیمت مسکن اولین عبارتی است که طی روزهای گذشته سفته بازهای ملکی به آن متوسل شده اند تا نشان دهند خبری از کاهش بیشتر قیمت مسکن در ماه های پیش رو وجود ندارد.

این گروه این طور اعلام می کند که چون کمتر از 3 هزار واحد مسکونی در شهر تهران طی مرداد امسال فروخته شده و همچنین از آنجا که بیش از 3 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در این شهر وجود دارد ، در نتیجه آماری که از فروش این تعداد محدود آپارتمان، درباره قیمت مسکن استخراج و اعلام شده است، نمی­ تواند واقعیت بازار مسکن را بیان کند.

حرف این گروه از سفته بازها مبنای علمی و عقلی ندارد چرا که در علم اقتصاد، حتی یک معامله در یک بازار می­ تواند متغیرهای مهم آن بازار از جمله ارزش و قیمت کالای موجود در آن بازار را برآورد و اعلام کند.

بنابراین در این که، معاملات مسکن در کمترین حجم در جریان است، شکی نیست اما در همین میزان کم خرید و فروش آپارتمان، قیمت های معامله شده بیانگر ارزش فعلی واحدهای مسکونی شهر تهران است.

دومین حرف سوداگران برای انحراف دادن ذهن متقاضیان از توجه به کاهش قیمت مسکن آن است که می گویند با کاهشی که در قیمت مسکن طی ماه مرداد اتفاق افتاد، حباب قیمت مسکن تخلیه شد و شرایط برای افزایش دوباره قیمت ها فراهم شده است!

این حرف نیز مبنای تجربی درستی ندارد. در بازار مسکن هر زمان کاهش قیمت مسکن رخ داده است، طول زمانی آن به حد یک ماه خلاصه نشده است. حداقل به مدت نیمسال روند کاهش قیمت مسکن طول خواهد کشید.